Sarjaäänestys / Series vote 2018

In English below…

On tullut aika äänestää sarjat syksyn videoiltoihin!

Äänestyksen avulla päätämme, mitä tulemme katsomaan OMAKEn tulevissa videoillossa seuraavan vuoden aikana. Äänestyksessä on on neljä osa-aluetta: pitkät ja lyhyet sarjat, elokuvat sekä OVAt. Eri osa-alueissa on sovitut äänimäärät, pitkille sekä lyhyille sarjoille saa antaa maksimissaan 5 ääntä, sekä OVA sekä elokuville saa antaa maksimissaan 3 ääntä. On suositeltavaa antaa vähintään 1 ääni/ osa-alue. Lopulliset päätökset katsottavista sarjoista tehdään hallituksen kokouksessa loppukesällä.
Äänestä täällä!

Sarjoista voi etsiä lisätietoa netistä, esim. sivuilta www.animenfo.com, myanimelist.net tai muilta vastaavilta. Kaikissa on japaniäänet ja joko englannin- tai suomenkielinen tekstitys.. Kiitokset kaikille sarjoja ehdottaneille!

Vastaathan kyselyyn 5.8 mennessä, jos sinulle tulee ongelmia kyselyyn vastaamisessa ota yhteyttä hallitukseen joko Omaken Discordin kautta tai lähettämällä viesti osoitteeseen: Omake-hallitus@mailman.animeunioni.org 

____________________________________
It is time to vote series to Falls Movie Nights!
By voting, we decide what we will be watching OMAKE’s upcoming movie nights later this year. There are four sections in the voting: long and short series, films and OVAs. There are a max number of votes for the different sections max. 5 votes for the long series and short series, OVAs and films films can be voted up to 3 times. It is advisable to provide at least 1 vote / section. The final decisions on the series to be shown at movie nights will be made at the Board meeting later in the summer.

Vote here!

For more information on the series, visit www.animenfo.com, myanimelist.net or other similar sites. Every series has Japanese voice acting and either English or Finnish subtitles.

Please respond to the survey by 5.8 if you have any problems answering the questionnaire, please contact the board through either Omake Discord or by sending a message to: Omake-hallitus@mailman.animeunioni.org 

Pyöräilymiitti /Cycling meeting 12.7

Omake järjestää 12.7 pyöräilymiitin!

Pyöräily aloitetaan Kaijonharjun R-Kioskin edestä klo 16:00. josta pyöräillään Pyykösjärven ympäri Hietasaaren jäätelökioskille ja sieltä takaisin Kaijonharjuun. Matkaa on n. 16 km pitkä ja se pyöräillään rauhallisella tahdilla.
Pyöräilyn jälkeen miitin jatkot pidetään klo 18 osoitteessa Tapiontie 1. Jos päivälle sattuu huono sää miitti aloitetaan Tapiontieltä klo 18.
Reitin voit katsoa etukäten kartalta täältä.

 

Omake organizes cycling meeting 12.7!

Biking starts at Kaijonharju R-Kioski at 16:00. from where you cycle around Pyykösjärvi to Hietasaari ice cream kiosk and back to Kaijonharju. The distance is about 16 km long and it is cycled at a quiet pace.
After cycling, after party meet will be held at 18:00 at Tapiontie 1. If there is a bad weather, Meeting starts at Tapiontie at 18.00.
You can look at the route in advance on the map here.

Tapahtumat ja sarjaäänestys / Events and series vote 6/18

In English below…

Tuomenkukkapiknik 5.6
Omakelaiset on kutsuttu Oulun Suomalais-Japanilaisen yhdistyksen järjestämälle Tuomenkukkapiknikille joka pidetään Ainolan puistossa Pohjois-Pohjanmaan museon takana olevalla nurmikentällä 5.6 klo 17 alkaen.Piknik järjestetään nyyttikestiperiaatteella
Frisbeegolf miitti kysely kesäkuulle
 
Haluamme järjestää kesäkuun aikana Frisbeegolf miitin, Jos kiinnostuit vastaa kyselyyn sopivasta ajankohdasta miitille täällä.
Sarjaäänestyksen esivalinnat
 
Nyt se on koittanut! Aika, jolloin valitaan sarjat ja elokuvat, joita tulemme katsomaan seuraavan syksyn ja kevään videoilloissa.  Käänymme jälleen teidän, OMAKEn jäsenistön puoleen. Emme mielellämme katso sarjoja joita on näytetty videoilloissa viimeisen parin vuoden aikana. Hyväksymme vain laillisesti viralliset DVD tai Blu-ray julkaisut.
 
Mitä haluamme?
Lista kotoanne löytyvistä virallisista DVD tai Blueray julkaisuista (animesarjat ja elokuvat), joista omistatte kaikki jaksot. Kaikkea ei tarvitse ilmoittaa, vain ne joita haluaisitte katsoa videoilloissa.
 
Mitkä tiedot tarvitaan:
  • Onko kyseessä DVD vai Blu-ray
  • Levyjen aluekoodi
  • Kuinka monta jaksoa sarjassa on?
  • Jaksojen kesto(esim. jos jokin jaksoista on erikoispitkä)
  • Ikärajasuositukset (esim +12 tai PG,) (huomioikaa sarjojen eri rajoitukset eri maissa esim. jenkit antavat K16 ja britit K18 niin kyllä saa ehdottaa, mutta kannattaa mainita listassa)
  • Ääniraidat ja tekstitykset (esim. japaninkielinen ääniraita ja suomenkielinen tekstitys)
Toimittakaa animelistanne Omaken Hallituksen sähköpostiin Omake-hallitus@mailman.animeunioni.org viim 30.6
 
Tulemme suorittamaan hallituksen sisällä esikarsinnan , josta te pääsette äänestämään sarjoja katsottavaksi.
 
 

 
Tuomenkukkapiknik 5.6
Omake has been invited to Tuomenkukkapiknik. Organized in the park of Ainola, on the grass field behind the Museum of Pohjois-Pohjanmaa, if weather permits it on June 5th, starting at 17/5pm. At the event, dining is arranged bring-a-dish party style. Tuominkukkapiknik is organized by OSJY, the Finnish-Japanese Association of Oulu.
 
 
Frisbee golf poll for June
 
We would like to organize Frisbee golf in June, if you are interested in answer the questionnaire for the date that fits you the best.
 
A series vote
 
Now it’s time! Time to choose the series and movies that we will watch next fall and spring Movie nights. We will come to you for help, the members of OMAKE. We’re not happy to see the series that have been shown in video jams for the last couple of years. We only legally authorize official DVD or Blu-ray releases.
 
What do we want?
List of your own official DVD or Blueray publications (anime series and movies) that you own all episodes off. All you need to do is notify, only those which you would like to watch in Movie Nights.
 
What information is required:
Whether it’s DVD or Blu-ray
Disk space code
How many sequences in the series are there?
Duration of periods (eg if any period is a special length)
Age limit recommendations (eg +12 or PG,) (please note the different limitations of the series in different countries eg the guys give K16 and the Brits K18 so yes can suggest but worth mentioning in the list)
Soundtracks and subtitles (for example, a Japanese audio track and subtitles in Finnish)
 
Submit your list to Omake board’s email Omake-hallitus@mailman.animeunioni.org before 30.6
 
We will perform a pre-qualification within the board, where you can vote for the series to be watched.
 
 


Sarjisprojektin aloitus

Aloitamme Omaken Sarjisprojektin miitillä 18.5 kulttuuritalo Valveen toisen kerroksen kokoustilassa klo 15 alkaen.

Projektin tarkoituksena on luoda sarjakuva tyyppinen karttaopas Oulun nähtävyyksistä ja kuuluisista sijainnesta. Paikalle ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet taiteilijat!

Lisätietoa projektista saa myös Omaken Discord kanavalta! 

Omake tapahtumat / Events + info 5/2018

In English below…

Tapahtumat

 
Lani miitti 5.5
Muistakaapa Lani miitti Bjyströmin talolla 5.5 klo 16.30 alkaen!
Allnighter 19-20.5
Allnighter järjestetään Puolivälikankaan nuorisotalolla 19-20.5 klo 17 alkaen.
Allnighterissa koko yö vietetään animea katsellessa, pelaamalla lautapelejä sekä viettämällä aikaa jäsenistön kanssa.

Ruokailu toimii jälleen nyyttäriperiaatteella, tuo siis mukanasi omaa tarjottavaa, niin saat nauttia muiden tarjottavista! Muista ottaa mukaan tarpeeksi syömistä koko yöksi! OMAKE tarjoaa paikan päällä myös sushia!

Illan ohjelma:
Nichijou viimeiset jaksot
Alderamin on The Sky viimeiset jaksot
+ Jäsenistön paikalle tuomaa animea tai ehdotuksia Crunchysta!
Mangapaja 29.5
 
Omake menee vierailulle Haukiputaan kirjaston pitämään mangapajaan 29.5 klo 17 alkaen.
Ohjelmassa animen katselua ja jutustelua hyvässä seurassa.

OMAKE ry suosittelee!

La 19.5 Ayashidesu! Kyseenalaista! – Oudon Japanin Oudoimmat elokuvat- seminaari
Seminaari järjestetään Oulun elokuva keskuksessa 19.5 klo 10-14. Luennoitsijana toimii toimittaja Jari Lehtinen. Pääsy seminaariin on vapaa!
 

Edustukset

Matsucon 26-27.5
 
Omake pitää Matsuconissa 26.5 standia, jossa jaamme infoa Omakesta ja sen toiminnasta.
Lisätietoa tapahumasta saat täältä.

Events

LAN party 5.5
Remember Omakes LAN party at Bjyström’s house 5.5 at 16.30!
Allnighter 19-20.5
Allnighter will be held at the Puolivälikangas Youth Center on 19-20.5 starting at 17.00.
At Allnighter, all night is spent watching anime, playing board games, and spending time with the members.
Dining is bring a dish, so bring some food with you to offer so you can enjoy the other offerings! Remember to take enough time to eat all night! OMAKE also offers sushi on the spot!
Evening anime:
Nichijou last episodes
Alderamin on the Sky last episodes
+ members anime what has been brought to the event or suggestions from Crunchy!
Manga workshop 29.5
Omake goes to visit the Haukipudas library to keep a manga workshop at 29.5 starting at 17.
We’ll be watching and discussing anime in good company.

OMAKE ry recommends!

19.5 Ayashidesu! Doubt! – Weird Japan’s Weirdest Movies – Seminar
The seminar will be held at the Oulu Film Center at 19.5 from 10 to 14. The lecturer is Jari Lehtinen. Access to the seminar is free! The seminar is in Finnish!

Representations

Matsucon 26-27.5
Omake holds a stand at Matsucon at 26.5 where we share information about Omake and its activities.
You can find more info of the event here.

Jäsenkortit / Membership cards 2018

In English below…
Iloksemme voimme ilmoittaa, että Omaken uudet jäsenkortit ovat vihdoin saapuneet! Jos olet maksanut jäsenmaksusi, täten voit noutaa uuden korttisi vuositarran kera tulevista tapahtumistamme!
Aloitamme korttien jakamisen tänä Lauantaina 5.5 Omaken Lani miitissä!
 
Uudet jäsenet tulevat saamaan väliaikais kortin, kunnes viralliset kortit tilataan isommissa erissä.

We are happy to announce that Omakes new membership cards have finally arrived! If you have paid your membership fee, you can then pick up your new card with the year sticker from our upcoming events!
We will start handing out new cards on Saturday 5.5 at Omakes LAN party meeting!
 
New members and members paying later will receive a temporary card until the official cards are ordered in larger batches.

Tapahtumat / Events 4/2018

In English below…

Omaken tapahtumat:

Videoilta 14.4

Videoilta järjestetään Puokkarin nuorisotiloilla 14.4 klo 17 alkaen. IIllanvietto kuluu animea katsellessa, pelaillessa ja yleisessä hengailussa. Ruokailu toimii perinteisesti nyyttäriperiaatteella, joten tuothan mukanasi jotain tarjottavaa!
Illan ohjelma:
Nichijou jaksot 22-24
Alderamin on The Sky jaksot 10-12
Anime Elokuvia, jotka valitaan paikan päällä.

Pelimiitti Byströmin talolla 5.5

HUOM! Pelimiitti on tarkoitettu vain jäsenille!
Järjestämme Toukokuun alussa 5.5 pelimiitin Byströmin talolla. Tiloissa on 12 pelikonetta, joita saamme käyttää vapaasti miitin ajan. Pelaaminen koneilla ei ole pakollista, miitipaikalla on muitakin tiloja muuhun miittitoimintaan.
Täten haluamme tietää, mitä pelejä haluatte miitissä pelata. Tietokoneilla on valmiiksi asennettuna Overwatch ja Steam. Steamin sekä muualta ladattavat ilmaispelit ovat mahdollisia.
Kun vastaat kyselyyn, ilmoitat itsesi myös pelaajaksi miittiin. Vastaa kyselyyn tästä.
 

Omaken edustukset ja vierailut:

Hiukkavaaran koulun hyvinvointimessut 25.4
Pidämme messuilla standia klo 16.30-19.30
 
Kummacon 2018  28.4
Pidämme standia Kummaconissa päivän ajan 28.4 Oulun Kansainvälisellä koululla. Lisätietoa Kummaconista löydät heidän nettisivuilta tai Facebookista

Omakes events:

 
Movie Night 14.4
The Movie Night will be held at Puokkari Youth Center at 14.4 starting at 17.00. The night will be spent watching anime, playing, and hanging out. Dining is traditionally bring a dish style, so bring something to offer!
Evenings program:
Nichijou Episodes 22-24
Alderamin on The Sky Episodes 10-12
Anime Movies that are selected on the spot.
Lan Party meeting at the Byström House 5.5
 NOTICE! LAN PARTY IS MEMBERS ONLY EVENT
At the beginning of May, we will arrange a Lan Party gaming meeting at 5.5 at the Byström House. There are 12 gaming PCs in the house we can use freely during the meeting. Playing on the machines is not mandatory, but there are other fun things you can do during the meeting.
So we want to know what games you want to play. The PCs have Overwatch and Steam installed. Steams free games, as well as other free downloadable games, are possible.
When responding to the survey, you also assign yourself as a player to a meeting. Answer the survey here.

Omake representations and visits:

Hiukkavaara School Welfare Fair 25.4
We’re holding a stand at the event at Hiukkavaara school during 16.30-19.30
Kummacon 2018 28.4
We’ll be holding a stand at Kummacon for a day at 28.4 at Oulu International School. More information about Kummacon is available on their website and Facebook.

Tapahtumat / Events 3/18

Videoilta 17.3


Videoilta järjestetään Puokkarin nuorisotiloilla 17.3 klo 17 alkaen. Iltaa vietetään pelaillessa ja animea katsellessa. Ruokailu toimii perinteisesti nyyttäriperiaatteella, joten tuothan mukanasi jotain tarjottavaa! Sushia tarjolla paikan päällä!Illan ohjelma:


Nichijou jaksot 19-21

Alderamin on The Sky jaksot 7-9

Anime Elokuvia, jotka valitaan paikan päällä.


Miitti Kaupunkitilalla 24.3


Vietämme iltamaa Kaupinkitilalla 24.3 kello 15-21 Osoitteessa Hallituskatu 9.
Paikan päällä esittelemme Omaken toimintaa, mangaa ja animea, sekä kerromme mitä olemme puuhailleet viimeisen parin vuoden aikana.
Tuomme mukanamme paikan päälle tutkittavaksi animea ja mangaa. Tulkaa mukaan tutustumaan Omakeen tai vain viettämään kanssamme mukavaa lauantai iltaa.

Movie Night 17.3

The Movie Night will be held at Puokkari Youth Center on 17.3 at 17.00. The evening is spent playing and watching anime. Dining is traditionally bring a dish style, so bring something to offer! We offer Sushia on site!

Evenings anime:
Nichijou Episodes 19-21
Alderamin is The Sky episodes 7-9
Anime Movies that are selected on the spot.

Miiting at the Kaupunkitila


We will be spending our evening at Kaupunkitila on 24th of March at 15-21 at Hallituskatu 9.
On the spot, we’ll be introducing Omake’s activities, manga and anime, as well as tell what we have been doing in the last couple of years.
We’ll bring anime, manga with us. Come and learn about Omake or just spend a nice Saturday night with us.

Lani kysely / Lan party survey

In English below…

Olemme järjestämässä Lani miittiä Byströmin talolla toukokuussa 2018. Haluamme järjestää miitin sellaisena aikana, jotta mahdollisimman moni halukas pääsisi paikalle. Paikan päällä on useita pelikoneita käytössä, joihin on asennettuna valmiiksi Overwatch sekä Steam, johon voi vapaasti ladata haluamamme pelit.
Vastaa kyselyssä sinulle sopivin päivä miitille jos kiinnostuit!
Kysely päättyy 15.3 klo 16.

We’ll be arranging a Lan party in May of 2018 at Byströms house. We want to arrange the meeting so as many interested can join. On-site we’ll have several gaming PCs are available, with Overwatch and Steam pre-installed, where you can freely download the games you want to play.
Answer the survey with the date that fits you the best if you’re interested!
The survey ends at 15th of March at 16.