Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999)

1. Rekisterinpitäjä

Oulun manga- ja animekerho OMAKE ry

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Rekisteriasioista vastaa yhdistyksen jäsenvastaava.

3. Rekisterin nimi

Omaken jäsenluettelo

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Yhdistyksen jäsenyyksien hallinta (yhdistyslain 11 § tarkoittama jäsenluettelo).

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteri sisältää jäsenen koko nimen, jäsennumeron, kunnan, syntymävuoden, sähköpostiosoitteen sekä tiedon siitä, miltä vuosilta jäsenmaksu on maksettu.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki tiedot kerätään henkilöltä itseltään tämän liittyessä yhdistyksen jäseneksi.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta jäsenrekisterin tietoja.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki rekisteriä varten kerätty aineisto säilytetään niin, että vain yhdistyksen jäsenvastaavalla on siihen pääsy. Aineisto hävitetään tietosuojan varmistavalla tavalla vuoden kuluttua siitä, kun kyseinen henkilö on eronnut yhdistyksestä.

Comments are closed.